โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ จัดกิจกรรมปราศรัยเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

ด้วยประธานนักเรียนและคณะกรรมกา […]

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน​ ประจำภาคเรียนที่​ 1 ​ปีการศึกษา​ 2564

มื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 โร […]

Read more

การประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ผู้บริห […]

Read more