ข้อมูล O-net

ข้อมูล O-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ข้อมูล O-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562