ห้องเรียนครูพิทักษ์ วิชาสุขศึกษาพลศึกษา ป.4 เรื่องกิจกรรมเข้ากับจังหวะ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 […]

Read more

ห้องเรียนครูพิทักษ์ วิชาสุขศึกษาพลศึกษา ม.1 เรื่อง ฝึกทักษะพื้นฐานในการเตะตะกร้อ

แบบฝึกการเดาะตะกร้อด้วยลูกข้าง […]

Read more

ห้องเรียนครูพิทักษ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ( วิทยาการคำนวณ) ป.4 เรื่อง Coding by code.org

นักเรียนชั้น ป.4 ได้เรียนรู้ ว […]

Read more

ห้องเรียนครูพิทักษ์ วิชาสุขศึกษาพลศึกษา ม.3 เรื่อง อิทธิพลของสื่อและการเลือกใช้สื่ออย่างปลอดภัยต่อวัยรุ่น

นักเรียนชั้น ม.3 ได้เรียนรู้ เ […]

Read more

ห้องเรียนครูพิทักษ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่อง การจำแนกพืช-พืชใบเลี้ยงเดี่ยวพืชใบเลี้ยงคู่

รายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่องก […]

Read more

ห้องเรียนครูพิทักษ์ วิชาวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคำนวณ) ป.4 เรื่อง เล่นอย่างปลอดภัย เรียนอย่างปลอดภัย ใช้อย่างปลอดภัย

รายวิชาวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคำ […]

Read more

ห้องเรียนครูพิทักษ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต

ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 4 […]

Read more

ห้องเรียนครูพิทักษ์ วิชาสุขศึกษาพลศึกษา ป.4 เรื่องเรื่องความสำคัญของระบบกล้ามเนื้อ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 […]

Read more

ห้องเรียนครูพิทักษ์ สุขศึกษาพลศึกษา ป.6 เรื่องระบบสืบพันธ์ุเพศชายและเพศหญิง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 […]

Read more

กิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

8 มิ.ย. 2565 โรงเรียนทรายทองเฉ […]

Read more
1 2 3