การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (Active Learning)

คณะครูโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย […]

Read more

การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”

เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาก […]

Read more

ห้องเรียนครูพิทักษ์ วิชาวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคำนวณ) ป.4 เรื่อง เล่นอย่างปลอดภัย เรียนอย่างปลอดภัย ใช้อย่างปลอดภัย

รายวิชาวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคำ […]

Read more

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์จัดโครงการอบรมพัฒนางานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกณฑ์ PA

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์จัดโค […]

Read more

สภานักเรียนและคณะครูร่วมกันจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

สภานักเรียน คณะครูและบุคลากรทา […]

Read more

ห้องเรียนครูพิทักษ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต

ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 4 […]

Read more

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษาและปัจจัย เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โร […]

Read more

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ขอแสงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะภาษาไทยของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ขอแส […]

Read more
1 2 3