ข้อมูลโรงเรียนพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1045450529
รหัส Smis 8 หลัก : 45030109
รหัส Obec 6 หลัก : 450529
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ทรายทองเฉลิมวิทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Saithong Chalermwit
ที่อยู่ : เลขที่ 110 หมู่ที่ 6 บ้านคำหัวคู
ตำบล : ท่าสีดา
อำเภอ : หนองพอก
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ : 45210
โทรศัพท์ : 081-8678298

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 01/05/2482
อีเมล์ : School109@roiet3.go.th , scwmailschool@gmail.com
เว็บไซต์ : http://scw.ac.th/

เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.) : https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1045450529
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : 240
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ท่าสีดา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา : 33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 14 กม.