ห้องเรียนการงานอาชีพ ม.1-ม.3 (งานช่าง)ครั้งที่ 2 โดยครูพิทักษ์และครูยศพัทธ์

จากการจัดการเรียนการสอน วิชากา […]

Read more

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ได้รับรางวัล สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ โดยผ […]

Read more

เชิญเข้าร่วมโครงการ การพัฒนาความรู้และการสร้างเครื่องร่อนบูรณาการสะเต็มศึกษา(STEM) ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)

ด้วย โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ […]

Read more

ห้องเรียนการงานอาชีพ ม.1-ม.3 (งานช่าง) โดยครูพิทักษ์และครูยศพัทธ์

วิชาการงานอาชีพ ชั้น ม.1 &#821 […]

Read more

ห้องเรียนการงานอาชีพ ม.1-ม.3 (งานบ้าน)โดยครูพิทักษ์และครูยศพัทธ์

วิชาการงานอาชีพ  หน่วยการ […]

Read more

ปีการศึกษา 2562 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันด […]

Read more

ปีการศึกษา 2562 รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันว […]

Read more

ปีการศึกษา 2562 รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันห […]

Read more
1 2 3