ติดต่อเรา

ที่อยู่
โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 110 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสีดา
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ 45210 โทรศัพท์: 0981831966

อีเมล์ : School109@roiet3.go.th , scwmailschool@gmail.com
เว็บไซต์ : http://scw.ac.th/

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายวริช จรัสแผ้ว
โทรศัพท์:


ติดต่อผู้ดูแลระบบ

นายวราธร คนซื่อ
E-mail : waratorn2563@gmail.com
นายชนิทร์ ดอกจำปา
E-mail :
นายพิทักษ์ ภูศรีฤทธิ์
E-mail : sawat8391@gmail.com