โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ได้ร […]

Read more

พิธีถวายราชสดุดี วางพวงมาลา พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 ประจำปี 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า

นายประเวช การินทร์ ผู้อำนวยการ […]

Read more

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การบินกากาศยานร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ นำนั […]

Read more