ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ในการแข่งขันการแข่งขันวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การบินและอากาศยาน ประจำปี 2566

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ขอแส […]

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬา- กรีฑานักเรียน อำเภอหนอกพอก “หนองพอกเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ขอแส […]

Read more

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ขอแส […]

Read more

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ขอแสงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะภาษาไทยของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ขอแส […]

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี๒๕๖๕ ระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ์ชัยมงคล

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ขอแส […]

Read more

กิจกรรมการแข่งขันวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การบินกากาศยาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ นำนั […]

Read more

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ได้ร […]

Read more

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การบินกากาศยานร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ นำนั […]

Read more

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ได้รับรางวัล สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ โดยผ […]

Read more

ปีการศึกษา 2562 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันด […]

Read more
1 2