โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์นำนักเรียนร่วมประเพณีกวนข้าวทิพย์ ในช่วงเทศการวันออกพรรษา ณ วัดป่าชัยชุมพลวนาราม

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์นำนัก […]

Read more

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ดและศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ได้จ […]

Read more