โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ดำเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายลำพัน […]

Read more

รับการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยใสใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ รับก […]

Read more

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2 […]

Read more

จดหมายข่าวฉบับวันที่ 13 มกราคม 2566

Read more

ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในโอกาสกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 […]

Read more

กีฬาภายใน “ทรายทองเกมส์ 2565”

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์จัดกิ […]

Read more

กีฬา-กรีฑานักเรียน กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ์ชัยมงคล ปีการศึกษา 2565

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 กลุ่มพัฒ […]

Read more

ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565

วันที่ 8 พ.ย. 2565 โรงเรียนทรา […]

Read more
1 2 3