ห้องเรียนครูก้องไกล วิชาการงานอาชีพ ชั้น ป.5 เรื่อง การทำของหวาน ขนมไทย

ในรายวิชา การงานอาชีพ นักเรียน […]

Read more

กิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

8 มิ.ย. 2565 โรงเรียนทรายทองเฉ […]

Read more

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 โร […]

Read more

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ จัดกิจกรรมปราศรัยเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

ด้วยประธานนักเรียนและคณะกรรมกา […]

Read more

กิจกรรมการเรียนรู้คำศัพท์พี่เป็นชื่อของต้นไม้ในรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษา ๓

กิจกรรมการเรียนรู้คำศัพท์พี่เป […]

Read more

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระในวันสุดสัปดาห์บูรณาการกับรายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระในวันสุดส […]

Read more

กิจกรรมการแข่งขันวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การบินกากาศยาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ นำนั […]

Read more

พิธีถวายราชสดุดี วางพวงมาลา พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 ประจำปี 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า

นายประเวช การินทร์ ผู้อำนวยการ […]

Read more

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การบินกากาศยานร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ นำนั […]

Read more
1 2