ข้อมูลนักเรียน

ปีการศึกษา 2566

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 10000
อนุบาล 2611171
อนุบาล 31114251
รวม อนุบาล1725422
ประถมศึกษาปีที่ 11212241
ประถมศึกษาปีที่ 2127191
ประถมศึกษาปีที่ 31210221
ประถมศึกษาปีที่ 4146201
ประถมศึกษาปีที่ 5186241
ประถมศึกษาปีที่ 698171
รวมประถม77491266
มัธยมศึกษาปีที่ 11512271
มัธยมศึกษาปีที่ 276131
มัธยมศึกษาปีที่ 3126181
รวมมัธยมต้น3424583
มัธยมศึกษาปีที่ 40000
มัธยมศึกษาปีที่ 50000
มัธยมศึกษาปีที่ 60000
ปวช.10000
ปวช.20000
ปวช.30000
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า0000
รวมทั้งหมด1289822611

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566