ข้อมูลนักเรียน

ปีการศึกษา 2567

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 10000
อนุบาล 21211231
อนุบาล 3712191
รวม อนุบาล1923422
ประถมศึกษาปีที่ 11215271
ประถมศึกษาปีที่ 21111221
ประถมศึกษาปีที่ 3127191
ประถมศึกษาปีที่ 41210221
ประถมศึกษาปีที่ 5136191
ประถมศึกษาปีที่ 6196251
รวมประถม79551346
มัธยมศึกษาปีที่ 1167231
มัธยมศึกษาปีที่ 2710171
มัธยมศึกษาปีที่ 34591
รวมมัธยมต้น2722493
มัธยมศึกษาปีที่ 40000
มัธยมศึกษาปีที่ 50000
มัธยมศึกษาปีที่ 60000
ปวช.10000
ปวช.20000
ปวช.30000
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า0000
รวมทั้งหมด12510022511

ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 16 พฤษภาคม 2567