ข้อมูลนักเรียน

ปีการศึกษา 2565

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 10000
อนุบาล 21414181
อนุบาล 31111221
รวม อนุบาล2525502
ประถมศึกษาปีที่ 1157221
ประถมศึกษาปีที่ 21310231
ประถมศึกษาปีที่ 3146201
ประถมศึกษาปีที่ 4195251
ประถมศึกษาปีที่ 597161
ประถมศึกษาปีที่ 61214261
รวมประถม82501326
มัธยมศึกษาปีที่ 1116171
มัธยมศึกษาปีที่ 2133191
มัธยมศึกษาปีที่ 387151
รวมมัธยมต้น3219513
มัธยมศึกษาปีที่ 40000
มัธยมศึกษาปีที่ 50000
มัธยมศึกษาปีที่ 60000
ปวช.10000
ปวช.20000
ปวช.30000
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า0000
รวมทั้งหมด1399422311

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565