พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ จัดพ […]

Read more

กิจกรรมชุมนุม พัฒนาภูมิทัศน์ และตกแต่งสถานที่

นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.3 พร้อม […]

Read more

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อบูรณะพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา สร้างรั้วโรงเรียนและจัดหาสื่อการสอนดนตรีศึกษา

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อบูรณะพระพ […]

Read more