โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 2565

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์จัดกิ […]

Read more

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์จัดกิจกรรมตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับนักเรียน ชั้นป.3 ถึง ชั้นม. 3 ณ จ.บุรีรัมย์

21 มิ.ย.2565 โรงเรียนทรายทองเฉ […]

Read more

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์จัดกิจกรรมตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

16 มิ.ย.2565 โรงเรียนทรายทองเฉ […]

Read more

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าทรัพย์เจริญและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ให้บริการนักเรียน อายุ 5-11 ปี ที่มาขอรับวัคฉีนโควิด – 19 รอบสองเพิ่มเติม

10 มิ.ย. 2565 โรงเรียนทรายทองเ […]

Read more

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

9 มิ.ย. 2565 โรงเรียนทรายทองเฉ […]

Read more

กิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

8 มิ.ย. 2565 โรงเรียนทรายทองเฉ […]

Read more
1 2