ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์
ข้อมูลคอมพิวเตอร์  จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.       30 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:       12 เครื่อง
รวม       42 เครื่อง
ใช้งานได้:       42 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:       0 เครื่อง
 จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.       3 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:       0 เครื่อง
รวม       3 เครื่อง
ใช้งานได้:       3 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:       0 เครื่อง  
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:       45 เครื่อง
ใช้งานได้:       45 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:       0 เครื่อง  
ข้อมูล ณ วันที่ 2020-07-16 15:19:59 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:       3BB
ประเภท:       
ความเร็ว:       
สถานะการใช้งาน:       Mbps
งบประมาณ/เดือน:         
ระบบเครือข่าย ระบบเครือข่าย (LAN):        ไม่มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):        มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)

ข้อมูล ณ วันที่ 2019-06-06 11:07:42 น.