ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์

อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2514


อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2525


อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2542


อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2545


อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2558


อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2519


อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2533


อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 300 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2559


บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2515


บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517


ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2547


ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2557


หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2535


สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2558


สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2532


สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2542


สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550


สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2558


ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2527


ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2528


ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2534


ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2549


รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553


ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556