โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ รับส […]

Read more

การจัดแสดงผลงานนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม. 3 วิชาวิทยาศาสตร์ (สาระการออกแบบและเทคโนโลยี)

ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ (สาระการอ […]

Read more

กิจกรรมการเรียนรู้คำศัพท์พี่เป็นชื่อของต้นไม้ในรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษา ๓

กิจกรรมการเรียนรู้คำศัพท์พี่เป […]

Read more