ห้องเรียนครูพิทักษ์ วิชาวิทยาการคำนวณ ป.4 เรื่องอัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะ

กิจกรรมถอดรหัสลับนักสืบน้อย ป. […]

Read more

ห้องเรียนครูพิทักษ์ วิชาการงานอาชีพ ม.3 เรื่องเก่งคิด เก่งทำ เก่งงาน เพื่อการดำรงชีวิต

นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ และมีค […]

Read more

ห้องเรียนครูหยกกี้ ชั้นอนุบาล 2 กิจกรรมร้อยหลอดแสนสนุก

กิจกรรมร้อยหลอดแสนสนุก อุปกรณ์ […]

Read more

ห้องเรียนครูพิทักษ์ วิชาสุขศึกษาพลศึกษา ป.4 เรื่องกิจกรรมเข้ากับจังหวะ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 […]

Read more

ห้องเรียนครูพิทักษ์ วิชาสุขศึกษาพลศึกษา ม.1 เรื่อง ฝึกทักษะพื้นฐานในการเตะตะกร้อ

แบบฝึกการเดาะตะกร้อด้วยลูกข้าง […]

Read more
1 2 3 8