ห้องเรียนครูพิทักษ์ วิชาสุขศึกษาพลศึกษา ป.4 เรื่องกิจกรรมเข้ากับจังหวะ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 […]

Read more

ห้องเรียนครูพิทักษ์ วิชาสุขศึกษาพลศึกษา ม.1 เรื่อง ฝึกทักษะพื้นฐานในการเตะตะกร้อ

แบบฝึกการเดาะตะกร้อด้วยลูกข้าง […]

Read more

ห้องเรียนครูวิลัยรัตน์ วิชาภาษาไทย ป.2 เรื่อง สระลดรูป สระอัว

ห้องเรียนครูวิลัยรัตน์ วิชาภาษ […]

Read more

ห้องเรียนครูพิทักษ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ( วิทยาการคำนวณ) ป.4 เรื่อง Coding by code.org

นักเรียนชั้น ป.4 ได้เรียนรู้ ว […]

Read more

ห้องเรียนครูพิทักษ์ วิชาสุขศึกษาพลศึกษา ม.3 เรื่อง อิทธิพลของสื่อและการเลือกใช้สื่ออย่างปลอดภัยต่อวัยรุ่น

นักเรียนชั้น ม.3 ได้เรียนรู้ เ […]

Read more

ห้องเรียนครูพิทักษ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่อง การจำแนกพืช-พืชใบเลี้ยงเดี่ยวพืชใบเลี้ยงคู่

รายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่องก […]

Read more

ห้องเรียนครูก้องไกล วิชาการงานอาชีพ ชั้น ป.5 เรื่อง การทำของหวาน ขนมไทย

ในรายวิชา การงานอาชีพ นักเรียน […]

Read more
1 2 3 7