ห้องเรียนครูปิยะนุช ชั้น ป.3 กิจกรรมการเขียนจำนวนนับเป็นภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนครูปิยะนุช ชั้น ป.3 ก […]

Read more

พระวิทยากรเข้าอบรมธรรมะในช่วงสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2565 พระมห […]

Read more

ห้องเรียนครูพิทักษ์ สุขศึกษาพลศึกษา ม.1 เรื่องระบบประสาท

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 […]

Read more

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ร่วมกับรพ.สต.บ้านท่าทรัพย์เจริญ ให้บริการนักเรียน อายุ 5-11 ปี ที่มาขอรับวัคฉีนโควิด – 19

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โรง […]

Read more
1 2