ข้อมูลผู้บริหาร

นายลำพันธ์ สุวรรณเขต
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์
โทรศัพท์ 0981831966
E-mail : science_wt@hotmail.com
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา