ห้องเรียนครูธรรมเกียรติ(ไม้บรรทัดฝึกอ่านสะะกดคำภาษาอังกฤษ)

ไม้บรรทัดฝึกอ่านสะะกดคำภาษาอัง […]

Read more

ห้องเรียนครูธรรมเกียรติ (การทักทายภาษาอังกฤษ)

การทักทายภาษาอังกฤษ ซึ่งเ […]

Read more

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ได้รับรางวัล สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ โดยผ […]

Read more

ปีการศึกษา 2562 รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันห […]

Read more

ปีการศึกษา 2562 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท 3D ในงาน Thailand STEM Festival

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข […]

Read more