ข้อมูลครุภัณฑ์

ลำดับรหัส รายการ รายการ(cm.)จำนวนที่ใช้ได้จำนวนรอซ่อมจำนวนรอจำหน่าย
111001ครุภัณฑ์การศึกษาโต๊ะเก้าอี้นักเรียนก่อนประถมศึกษา3000
211002ครุภัณฑ์การศึกษาชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา000
311003ครุภัณฑ์การศึกษาตู้เก็บอุปกรณ์นักเรียนก่อนประถมศึกษา000
421001ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนเครื่องถ่ายเอกสาร000
521002ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล000
621003ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนเครื่องโทรสาร000
721004ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนเครื่องอัดสำเนา000
821005ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนเครื่องพิมพ์ดีด000
921006ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนตู้นิรภัย000
1021007ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์000
1121008ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนเครื่องพิมพ์ (Printer)420
1221009ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม000
1321010ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนเครื่องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล100
1421011ครุภัณฑ์สำนักงาน/โรงเรียนคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)(ใช้บริหารจัดการ)000
1521012ครุภัณฑ์สำนักงาน/โรงเรียนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook)(ใช้บริหารจัดการ)413
1621013ครุภัณฑ์สำนักงาน/โรงเรียนกล้องถ่ายภาพดิจิตอล100
1722001ครุภัณฑ์การศึกษาโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา161400
1822002ครุภัณฑ์การศึกษาโต๊ะเก้าอี้นักเรียน มัธยมศึกษา82022
1922003ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์การสอนวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา100
2022004ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น100
2122005ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย000
2222006ครุภัณฑ์การศึกษาหุ่นจำลองแสดงอวัยวะภายในมนุษย์001
2322007ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์ไฟฟ้า900
2422008ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ000
2522009ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์งานผ้าและการตัดเย็บ001
2622010ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์โรงฝึกงาน001
2722011ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์งานไม้001
2822012ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์งานโลหะ001
2922013ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์ชางอุตสาหกรรม000
3022014ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์งานยนต์000
3122015ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์วิชาคหกรรม000
3222016ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์วิชาศิลปกรรม000
3322017ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด000
3422018ครุภัณฑ์การศึกษาฃุดอุปกรณ์วิชาชีพเกษตรกรรม101
3522019ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์งานเขียนแบบ ม.ต้น001
3622020ครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องดนตรีสากล100
3722021ครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องดนตรีไทย ชุดเล็ก ประถมศึกษา001
3822022ครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องดนตรีไทย ชุดใหญ่ มัธยมศึกษา000
3922023ครุภัณฑ์การศึกษาชุดอุปกรณ์วิชาพลานามัย001
4022024ครุภัณฑ์การศึกษาโต๊ะเทเบิลเทนนิส200
4122025ครุภัณฑ์การศึกษาชุดอุปกรณ์เปตอง100
4222026ครุภัณฑ์การศึกษาโทรทัศน์สี2035
4322027ครุภัณฑ์การศึกษาวิทยุ - เทป - ซีดี001
4422028ครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องเล่น ดีวีดี100
4522029ครุภัณฑ์การศึกษาจานรับสัญญาณดาวเทียม220
4622030ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์ห้องสมุด ชุดเล็ก ประถมศึกษา100
4722031ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์ห้องสมุด ชุดใหญ่ มัธยมศึกษา000
4822032ครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ LCD100
4922033ครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์000
5022034ครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องพิมพ์ (Printer)410
5122035ครุภัณฑ์การศึกษาอุปกรณ์ห้องสมุดรร.ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา000
5222036ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา000
5322037ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา100
5422038ครุภัณฑ์การศึกษาอุปกรณ์ศูนย์การเรียนรร.ขนาดเล็ก000
5522039ครุภัณฑ์การศึกษาอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถม-มัธยมต้น)100
5622040ครุภัณฑ์การศึกษาอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (มัธยมศึกษา)100
5722041ครุภัณฑ์การศึกษาคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)2700
5822042ครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook)(ใช้ในการเรียนการสอน)2000
5922043ครุภัณฑ์การศึกษาโทรทัศน์สีชนิด จอแบน (LCD)900
6023001ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เบนซิน000
6123002ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า301
6223003ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องขยายเสียง100
6323004ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 5, 10 กิโลวัตต์000
6423005ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องปรับอากาศ200
6524001ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัวเครื่องกรองน้ำ100
6624002ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัวเครื่องทำน้ำเย็น310
6724003ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัวถังน้ำขนาด 2000 ลิตร แบบไฟเบอร์กลาส400
6824004ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัวเครื่องตัดหญ้า100
6924005ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัวโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้100
7024006ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัวตู้เย็น201
7124007ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัวถังน้ำขนาด 2000 ลิดร แบบพลาสติก000
7224008ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัวถังน้ำขนาด 1000 ลิตร ขึ้นไป แบบไฟเบอร์กลาส220
7324009ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัวถังน้ำขนาด 1000 ลิตร ขึ้นไป แบบพลาสติก300
7424010ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัวถังน้ำขนาด 1000 ลิตร ขึ้นไป แบบสแตนเลส000
7525001ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถโดยสาร 12 ที่นั่ง000
7625002ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถกระบะ000
สถานะ:: ยืนยันข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-16 15:19:30 น.