ห้องเรียนครูพิทักษ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ( วิทยาการคำนวณ) ป.4 เรื่อง Coding by code.org

นักเรียนชั้น ป.4 ได้เรียนรู้ ว […]

Read more

ห้องเรียนครูพิทักษ์ วิชาสุขศึกษาพลศึกษา ม.3 เรื่อง อิทธิพลของสื่อและการเลือกใช้สื่ออย่างปลอดภัยต่อวัยรุ่น

นักเรียนชั้น ม.3 ได้เรียนรู้ เ […]

Read more

ห้องเรียนครูพิทักษ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่อง การจำแนกพืช-พืชใบเลี้ยงเดี่ยวพืชใบเลี้ยงคู่

รายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่องก […]

Read more

ห้องเรียนครูก้องไกล วิชาการงานอาชีพ ชั้น ป.5 เรื่อง การทำของหวาน ขนมไทย

ในรายวิชา การงานอาชีพ นักเรียน […]

Read more

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าทรัพย์เจริญและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ให้บริการนักเรียน อายุ 5-11 ปี ที่มาขอรับวัคฉีนโควิด – 19 รอบสองเพิ่ม

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ร่วมก […]

Read more

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์จัดมอบทุนเสมอภาคสำหรับนักเรียนกลุ่มเก่าแบบมีเงื่อนไขต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์จัดมอ […]

Read more

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ์ชัยมงคล จัดโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธและมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ์ช […]

Read more
1 2