31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่ โลก และฉีดพ่นยุงลาย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายวริช จรัสแผ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ พร้อมด้วย คณะครูบุคลากร ร่วมกับนักเรียน จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนให้ตระหนักถึงเรื่องโทษภัยของบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม และเวลา

14.30น. เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจากเทศบาลตำบลท่าสีดา ฉีดพ่นยุงลาย เพื่อป้องกันปัญหา โรคไข้เลือดออก ในครั้งนี้โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ขอขอบพระคุณเทศบาลตำบลท่าสีดา ที่ให้ความอนุเคราะห์