โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ เปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2567

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ เปิดเรียนอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายวริช จรัสแผ้ว กล่าวต้อนรับนักเรียนและแนะนำครูที่ย้ายมาใหม่ ในกิจกรรมหน้าเสาร์ธง พร้อมให้โอวาท สำหรับการเปิดเรียนในภาคเรียนที่1/2567 นี้

เวลา 10.00 น. บรรเทาสาธารณะภัย เทศบาล ตำบลท่าสีดา ได้อนุเคราะห์นำรถดับเพลิงฉฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณโรงอาหารและห้องน้ำ ในครั้งนี้โรงเรียนทรายทองขอขอบคุณ ทีมบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลท่าสีดา มานะโอกาสนี้