ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ในการแข่งขันการแข่งขันวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การบินและอากาศยาน ประจำปี 2566

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
นายกฤติพงศ์ ถิระทัน
นางสาวแคทลีน ฤกษ์

ดีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันเครื่องบินพลังยางจำลอง nieuport 17

ครูผู้ฝึกสอน
นายพิทักษ์ ภูศรีฤทธิ์
นายชนินทร์ ดอกจำปา

การแข่งขันวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การบินและอากาศยาน ประจำปี 2566 ประเภท เครื่องร่อน เครื่องบินพลังยาง เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ เฮลิคอปเตอร์ และ มัลติโรเตอร์ ” โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกายใจจิตปัญญากระบวนการเรียนรู้และศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์การบินโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า“