กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ นำโดยนายสำพันธ์ สุวรรณขต ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ แห่งชาติ เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ : ผู้พระราชทานกำเนิด”ลูกเสือไทย”และ แสดงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิร าลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งซาติ โดยนางสาวเซอรี่ หารคำ รอง ผอ.สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 ประธานในพิธีได้ถวายเครื่ องสักระ และ ทบทวนคำปฏิญาณของ ลูกเสือ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2565 ให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ และกิจกรรมจิตสาธารณะ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบ วินัย เข็มแข็ง อดทน และมีความเสียสละ
——————————————
ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของทางโรงเรียนเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.scw.ac.th
PageFacebook : ทรายทองเฉลิมวิทย์ https://www.facebook.com/scw.ac.th
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=2DUrejR2z4o