กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ณ ค่ายลูกเสือดักแด้โดโด้ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด นำโดย นายลำพันธ์ สุวรรณเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับขบวนการของลูกเสือ ส่งเสริมให้มีระเบียบวินัย รู้จักการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน และกล้าแสดงออก

ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของทางโรงเรียนเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.scw.ac.th
PageFacebook : ทรายทองเฉลิมวิทย์ https://www.facebook.com/scw.ac.th
Youtube : https://www.youtube.com/playlist