การคัดกรองและการพัฒนาความสามารถในการอ่านการเขียน

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ จัดสอบการคัดกรองและการพัฒนาความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”

ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของทางโรงเรียนเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.scw.ac.th
PageFacebook : ทรายทองเฉลิมวิทย์ https://www.facebook.com/scw.ac.th
Youtube : https://www.youtube.com/playlist…