ห้องเรียนครูพิทักษ์ วิชาสุขศึกษาพลศึกษา ม.1 เรื่อง ฝึกทักษะพื้นฐานในการเตะตะกร้อ

แบบฝึกการเดาะตะกร้อด้วยลูกข้างเท้าด้านใน โดยการ โยน-เตะ-จับ เพื่อเป็นการฝึกการจัดระเบียบร่ายกายในขณะที่กำลังเดาะตะกร้อ การจัดท่าทาง การใช้เท่าสัมผัสลูกและการบังคับทิศทางของลูกตะกร้อ

ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของทางโรงเรียนเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.scw.ac.th
PageFacebook : ทรายทองเฉลิมวิทย์ https://www.facebook.com/scw.ac.th
Youtube : https://www.youtube.com/playlist…