โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ รับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คุณสมบัติ
– ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เกิดระหว่าง 17 พ.ค. 61 – 16 พ.ค. 62
– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เกิดก่อนวันที่ 17 พ.ค. 60 หรือจบการศึกษาปฐมวัย
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

หลักฐานประกอบการรับสมัคร
1. สำเนาใบสูติบัตร
2. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
3. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของนักเรียน
4. เอกสารจากโรงเรียนเดิม (ถ้ามี)
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
6. สำเนาประวัติการรับวัคฉีน

รับสมัคร เวลา 08.30-16.00 น. ในวัน เวลา ราชการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ครูชาญยุทธ ศรีสุลัย โทร. 096-1693864
ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของทางโรงเรียนเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.scw.ac.th
PageFacebook : ทรายทองเฉลิมวิทย์ https://www.facebook.com/scw.ac.th
Youtube : https://www.youtube.com/playlist…