กีฬาภายใน “ทรายทองเกมส์ 2565”

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์จัดกิจกรรม กีฬาภายใน “ทรายทองเกมส์ 2565” ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 28 – 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพิ่มทักษะทางด้านกีฬาและให้นักเรียนมีพลานามัยแข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ