ห้องเรียนครูพิทักษ์ วิชาวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคำนวณ) ป.4 เรื่อง เล่นอย่างปลอดภัย เรียนอย่างปลอดภัย ใช้อย่างปลอดภัย

รายวิชาวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคำนวณ) ป.4 เรื่อง เล่นอย่างปลอดภัย เรียนอย่างปลอดภัย ใช้อย่างปลอดภัย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้เรียนและศึกษาเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณของสุดยอดนักท่องอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบ Be Internet Awesome ช่วยให้เด็กๆ เป็นนักสำรวจที่ปลอดภัยและมั่นใจในโลกออนไลน์ นักเรียนต้องพร้อมตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เกิดประโยชน์สูงสุด Be Internet Awesome ช่วยสอนให้เด็กๆ ได้รู้จักกับพื้นฐานสำคัญของการเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลและความปลอดภัย เพื่อให้พวกเขาออกไปท่องโลกออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ

งานวิจัยในชั้นเรียน