ห้องเรียนครูพิทักษ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต

ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 4 ในหน่วยการเรียน เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต นักเรียนได้เรียนเนื้อหา
กลุ่มพืช เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้เอง สามารถเคลื่อนไหวได้แต่เคลื่อนที่ด้วยตนเอง ไม่ได้ เช่น ทานตะวัน มะเขือเทศ มะม่วง ไผ่
กลุ่มสัตว์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง สามารถเคลื่อนไหวร่างกายและ เคลื่อนที่ได้ แต่บางชนิดไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เช่น ช้าง กุ้ง ดาวทะเล พะยูน
กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง สามารถเคลื่อนไหวร่างกาย และเคลื่อนที่ได้ แต่บางชนิดไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เช่น เห็ดรา ราขนมปัง แบคทีเรีย จุลินทรีย์

บรรยาการการจัดการเรียนการสอน เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความตื่นเต้น และนักเรียนให้ความสนใจอย่างมาก